Działanie PO IR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie PO IR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie inwestycyjne mające na celu stworzenie / rozbudowę laboratorium badawczego w przedsiębiorstwie.

Co można sfinansować?
Tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Poziom dofinansowania
Dla średniego przedsiębiorstwa – mapa + 10% = 45% (Mińsk Mazowiecki, Oświęcim, Zielona Góra)
Termin naboru
Do 29.04.2016r.

Środki w ramach konkursu
1 miliard PLN (w tym woj. mazowieckie 89 M zł).

Kryteria wyboru projektów
– W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi (2 elementy za 5 pkt. Np. długoletnia współpraca i zakup usług B+R)
– Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych > 7% za 8 pkt.
– przyrost miejsc pracy B+R w przedsiębiorstwie (o co najmniej 20%)
– MSP (5 pkt).
– Udział w KKK

Co trzeba przygotować?
– wniosek o dofinansowanie
– model finansowy wg. wzoru
– deklaracja dla GUS PNT-01
– agenda badawcza
– analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts
rsz_3rsz_7