Monitoring Dotacji

Zapisz się na Monitoring Dotacji Unijnych i otrzymuj powiadomienia o konkursach dopasowanych do Twojego biznesu. Poznasz informacje na temat programów: RPO, PO IR, PO PW i innych.

Co oferujemy

Dotacje unijne

Poszukiwanie rozwiązań na sfinansowanie rozwoju firmy w oparciu o fundusze unijne i krajowe. Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej.

ROZLICZENIA DOTACJI

Doradztwo w zakresie wydatkowania środków publicznych. Obsługa sprawozdawczo-kontrolna projektu.

FINANSE

Przygotowanie biznes planów, studiów wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych, prognoz finansowych, modelowanie finansowe.

Jak działamy

 • Konsultacje i analiza

  Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania

 • Przygotowanie dokumentacji

  Sporządzenie wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami

 • Akceptacja dokumentacji

  Przesłanie dokumentacji aplikacyjnej do akceptacji i wprowadzenie ewentualnych poprawek

 • Monitoring inwestycyjny

  Kontrola i nadzór nad realizacją projektu w celu maksymalizacji uzyskania przyznanego dofinansowania

 • Rozliczenie dotacji

  Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej wymaganej podczas kontroli

0 %
Skuteczności w pozyskaniu dotacji unijnych
0 mln
Pozyskanych dotacji
0
Ukończonych projektów
0
Zadowolonych klientów

Dlaczego warto starać się o dotacje?

Pozyskiwanie funduszy unijnych ma niebagatelne znaczenie. Wszelkie dofinansowania dla firm pozwalają na rozpoczęcie działalności, w przypadku przedsiębiorstw dopiero wchodzących na rynek. Jeżeli zaś chodzi o istniejące od lat, to dotacje unijne dla firm pozwalają im się rozwijać, rozbudowywać i unowocześniać. Dzięki funduszom można modyfikować, promować i wprowadzać swoje przedsiębiorstwo na nowe rynki.

Korzyści, jakie dają fundusze unijne dla firm są zróżnicowane. Wiele zależy od aktualnego programu strukturalnego, potrzeb firmy i sytuacji regionu, w którym dana firma funkcjonuje. Każdy program ma inne cele i założenia. Kładzie nacisk na odmienne aspekty funkcjonowania i wymaga różnorodnych efektów. Dlatego istotne jest wnioskowanie o dotacje w ramach tego programu, który najbardziej zaspokoi potrzeby.

Chcąc wprowadzać nowoczesne rozwiązania, które wymagają wcześniej badań, testów i sprawdzania, najlepiej jest wnioskować do POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ). Jest on nastawiony na innowacje, badania, rozwój technologiczny i naukowy, który może być w całości prowadzony przez przedsiębiorstwa lub przy współudziale ośrodków i centrów naukowych. Pozyskane w jego ramach dofinansowania można wykorzystać na infrastrukturę, aparaturę czy sprzęt.

Jeżeli firma działa na terenie Polski Wschodniej, warto zastanowić się, czy nie będzie korzystniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych z programu POPW ( Program Operacyjny Polska Wschodnia ). W ramach tych działań finansowany jest rozwój przedsiębiorstw, dróg i komunikacji, które znajdują się na obszarze pięciu wschodnich województw. Program jest nastawiony na rozwój przedsiębiorczości, ale również na rozwój tych terenów. Jednocześnie, bardzo intensywnie promowane są tutaj innowacyjne produkty i usługi.

Warto także rozważyć skorzystanie z RPO ( Regionalny Program Operacyjny ), ponieważ jego specyfika dostosowana jest często do wymagań i potrzeb regionu, w którym jest uruchomiony. Ukierunkowany jest na wykorzystywanie potencjału gospodarczego i kulturowego regionu. Dlatego, jeżeli firma ten potencjał jest w stanie dobrze spożytkować, warto wnioskować o dotacje unijne dla firm właśnie z RPO ( Regionalny Program Operacyjny ). Może się to okazać najlepszą decyzją.

Finansowe korzyści z dofinansowania dla firm są chyba oczywiste. Posiadanie tak istotnego zaplecza pozwala także na zdecydowane zwiększenie konkurencyjności danej firmy na rynku, co w przyszłości może stać się dla niej źródłem kolejnych zysków i dochodów. Jednocześnie, firmy, które decydują się na pozyskiwanie funduszy unijnych mają znacznie większe wsparcie w zakresie rozwoju i promocji.

Nasi Klienci

Nie pozwól aby pociąg odjechał bez Twojej firmy.

Dotacje unijne pomogą przenieść Twój biznes w nowy wymiar.