3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego

0Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”

Kto może składać wnioski?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
M.in.: na rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Typ projektów: Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

W ramach pomocy de minimis: 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 45 000 000,00 EURO

Termin naboru wniosków: od 2016-12-29 do 2017-02-28

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts