3.3 Innowacje w MŚP – Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin, od którego można składać wnioski: od 28 listopada 2016 roku
Termin, do którego można składać wnioski: do 31 stycznia 2017 . do godz. 15.00.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Interwencja w ramach konkursu ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia. W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

– rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R;

– realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 13 500 000,00 EUR (58 137 750,00 PLN

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

E-MAIL: kontakt@aktualnedotacje.pl

TEL: (22) 213 94 11

Recent Posts