0

3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw)

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP – Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Typ projektów ,,Internacjonalizacja [...]

page 1 of 4