Dotacje Unijne

2014-2020

Dotacje unijne dla firm, które udzielane są w ramach funkcjonujących programów strukturalnych stanowią ogromne wsparcie dla przedsiębiorców. Dzięki możliwościom, jakie dają poszczególne programy, można wyraźnie wpłynąć na konkurencyjność swojej firmy na rynku. Fundusze unijne dla firm wspierają ich rozwój, innowacyjność oraz nowoczesne rozwiązania i technologie. Dofinansowania dla firm pozwalają również na obniżenie kosztów rozwijania działalności oraz jej rozpoczynania. Fundusze wspierają również promocję, która w przyszłości ma szansę przełożyć się na klientów i zyski. Wystarczy wybrać odpowiedni program.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wspiera przede wszystkim projekty badawczo – rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców. Inicjatywy te mogą być podejmowane samodzielnie lub przy wsparciu ośrodków i centrów naukowych. Jest to kontynuacja programu Innowacyjna Gospodarka. Ma na celu pobudzanie przedsiębiorców do rozwoju, do wprowadzania nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań. W ramach programu, dotacje unijne dla firm można uzyskać również na aparaturę, sprzęt, technologię i infrastrukturę, czyli wszystko, co jest niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstwa.
Bardzo interesujący jest Program Operacyjny Polska Wschodnia. Objęte nim zostało 5 wschodnich województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Program kładzie nacisk na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości na tym terenie oraz poprawę i rozwój dróg i komunikacji, w tym zarówno miejskiej, jak i międzymiastowej. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z dotacji są przedsiębiorstwa typu startupy, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze unijne dla firm, w ramach tego programu przeznaczone są także na innowacyjne produkty i usługi.
Ciekawe opcje dofinansowania dla firm zawiera Regionalny Program Operacyjny. Jego celem jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i kulturowego poszczególnych regionów. Prowadzone są tu różnorodne poddziałania, zależnie przede wszystkim od potrzeb i możliwości danego regionu, w którym są realizowane.
Najlepiej skorzystać z tego programu, którego specyfika i założenia najbardziej odpowiadają potrzebom.

Wiele możliwości oraz złożoność programów pomocowych i dokumentów programowych może sprawić Tobie wiele trudności w znalezieniu właściwego programu i przygotowaniu prawidłowego wniosku o dotację. Prawdziwym wyzwaniem jest napisanie wniosku spełniającego wszystkie kryteria oceny oraz skompletowanie wymaganych dokumentów.

W ramach prowadzonej działalności doradczej proponujemy współpracę według następujących etapów:

Etap 1. Planowanie inwestycji.

 1. Identyfikacja programu, który odpowiada Twoim potrzebom.
 2. Analiza planowanych wydatków inwestycyjnych pod kątem maksymalizacji opłacalności dotacji i prawdopodobieństwa jej przyznania.
 3. Doradztwo w zakresie pozyskania promesy kredytowej.

Etap 2. Przygotowanie projektu.

 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.
 2. Przygotowanie biznes planu oraz studium realizacji projektu.
 3. Doradztwo oraz weryfikacja załączników z punktu widzenia ich zgodności
  z Programem i Wnioskiem.
 4. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania promesy kredytowej.
 5. Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku.
 6. Aktualizacja statusu złożonego Wniosku, obejmująca kontakty i redagowanie wyjaśnień kierowanych do instytucji mających wpływ na jego ocenę oraz uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej, w przypadku wezwania Zleceniodawcy do uzupełnienia.
 7. Wykonanie niezbędnych poprawek i korekt wskazanych przez instytucje rozpatrujących wniosek.