Finanse

Tworzenie biznesplanów, budżetów oraz prognoz finansowych

Podejmowanie ambitnych działań, realizacja dużych inwestycji i nieustanne dążenie do rozwoju często wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, którymi przedsiębiorstwo może nie dysponować. W związku z tym koniecznością jest wówczas wnioskowanie o pozyskanie funduszy na inwestycje do różnorodnych instytucji finansowych mogących udzielić tego typu wsparcia. Pozyskanie dofinansowania nie jest jednak możliwe bez jego właściwego uzasadnienia oraz udokumentowania, że jego zwrot będzie przez wnioskodawcę możliwy. Inwestycja, na którą chcemy pozyskać środki musi być już zaplanowana i precyzyjnie opracowana, łącznie z określeniem dla niej biznesplanu i budżetu. Absolutną koniecznością jest ujęcie różnego rodzaju zagrożeń i możliwych przeszkód, które mogą utrudnić realizację planu wraz ze sposobami ich pokonania i przejścia. Warto również przedstawić instytucji, która ma udzielić dofinansowania, plan z podziałem na etapy jego realizacji, konieczne zakupy oraz źródła zabezpieczenia finansowego. Należy swoją działalność umieścić w rzeczywistości ekonomiczno – gospodarczej by wykazać zasadność tego typu przedsięwzięcia. Naturalnie, przyszłość oraz prognozy finansowe związane z inwestycją także pozytywnie wpływają na jakość wniosku o dofinansowanie. Wszystkie te informacje muszą mieć swój formalny charakter, wygląd i zakres zawartych w nich informacji. Ich prawidłowe przygotowanie nie jest proste. Wymaga bardzo dużego doświadczenia oraz znajomości zróżnicowanych procedur oraz formalności.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców, którzy potrzebują zewnętrznego finansowania dla rozwoju swoich firm. Banki, fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni w celu podjęcia decyzji o finansowaniu danego przedsięwzięcia inwestycyjnego oczekują przedłożenia rzetelnej profesjonalnie przygotowanej dokumentacji.

Nasz zespół jest w stanie pomóc Twojej firmie w następujących kwestiach:

  • Biznes plan
  • Studium wykonalności
  • Analiza ekonomiczno-finansowa
  • Prognoza finansowa
  • Modelowanie finansowe

Powierzone nam zlecenie zawsze przygotowujemy wedle najwyższych standardów z uwzględnieniem branżowej specyfiki.