Nasze przykładowe portfolio

Łącznie pozyskaliśmy ponad 112 mln PLN

Pozyskiwanie dotacji unijnych jest często warunkiem koniecznym dla sprawnego i skutecznego rozwijania działalności nowego lub istniejącego przedsiębiorstwa, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań czy też wchodzenia na nowe rynki. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych klientów, za każdym razem podchodzimy do opracowywania wniosku o dotację indywidualnie i z najwyższą starannością. Dla naszych klientów pozyskaliśmy już ponad 108mln złotych i kwota ta systematycznie wzrasta. Z naszych usług skorzystały i korzystają nadal firmy, które  działają na obszarze całego kraju. Dzięki precyzyjnej analizie potrzeb finansowych każdego klienta oraz jego oczekiwań jesteśmy w stanie opracować najbardziej adekwatną i skuteczną dokumentację konkursową, której efektem jest przyznanie dotacji. Doświadczenie oraz wiedza teoretyczna dotyczące programów unijnych pozwalają nam działać bardzo efektywnie. Naszym celem jest satysfakcja naszych klientów. Zobacz, ilu nam już dotychczas zaufało.

Przykładowe realizacje